Meet our experts

Expert’s articles

Điều kiện nào để doanh nghiệp được miễn giảm thuế?

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, công ty có doanh thu năm dưới 200 tỷ và bị giảm so với trước dịch được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của Covid-19. Chính sách hỗ trợ dự kiến không áp dụng cào bằng mà một số doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng được điều kiện "cần" mới được hỗ trợ

Available projects

81
Total [C] registered through the platform
1058
K+
Total experts registered through the platform
1044
K+
Total active experts
18
Total active Jobs

BASIC

 

FREE

 

 • View basic information of experts

 

Get started

PLUS

3 Month

100,000 VND

100 points

 • View basic information of experts
 • Match with 3 experts
 • Post project
 • Push project on top
 • Contact experts directly
Get started

PRO

6 Month

200,000 VND

150 points

 • View basic information of experts
 • Match with 10 experts
 • Post project
 • Push project on top
 • Contact experts directly
Get started